สินค้า บรรจุภัณฑ์

Back
 • เคลือบผิวลายพิเศษ3มิติ

     เทคนิคการพิมพ์แบบพิเศษซึ่งทำให้เกิดภาพสามมิติบนกระดาษที่เคลือบฟิล์มเมทัลไลซ์ ทำให้ดูเหมือนตำแหน่งภาพพิมพ์ของ Emboss Look 3D ลึกลงไปจากพื้นผิว ดูเสมือนเป็นสามมิติ เทคนิคการพิมพ์ Emboss Look 3D นี้เหมาะสำหรับบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการให้ภาพลักษณ์ของสินค้าดูโดดเด่น หรูหรา แตกต่างจากสินค้าอื่น ๆ เช่น กล่องชุดของขวัญในเทศกาลต่าง ๆ กล่องเครื่องสำอาง กล่องน้ำหอม กล่องช็อกโกเลต เป็นต้น

 • เคลือบผิวลายพิเศษ

       เทคนิคการพิมพ์แบบพิเศษซึ่งทำให้เกิดผิวสัมผัส (Texture) ในบริเวณที่กำหนด ในขณะที่บริเวณอื่นที่ไม่มีผิวสัมผัสจะมีความเงา งานพิมพ์ Emboss-Look สามารถพิมพ์ได้ทั้งบนกระดาษกล่อง และ กระดาษเคลือบฟิล์มเมทัลไลซ์ เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการให้ภาพลักษณ์โดดเด่น สวยงาม หรือต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เช่น สินค้าพรีเมียม สินค้าสำหรับเป็นกล่องของขวัญ เป็นต้น

 • บรรจุภัณฑ์มีกลิ่นหอม

       เทคนิคการพิมพ์กลิ่นหอมแบบ Scratch & Sniff สามารถสัมผัสกลิ่นหอมได้จากการขัดถูบริเวณที่มีการเคลือบกลิ่นหอมนั้นไว้ ซึ่งบรรจุภัณฑ์มีกลิ่นนี้จะมุ่งเน้นให้ผู้บริโภคมีส่วนร่วมในการรับรู้กลิ่นของผลิตภัณฑ์ได้ โดยมีกลิ่นหลากหลายหมวดหมู่ เช่น หมวดผลไม้ หมวดดอกไม้ หมวดเครื่องเทศ/สมุนไพร เป็นต้น บรรจุภัณฑ์มีกลิ่นนี้เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการสื่อถึงกลิ่นเฉพาะของผลิตภัณฑ์ เช่น ผลไม้ต่าง ๆ เครื่องสำอาง น้ำหอม หรือสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีกลิ่นเฉพาะ เป็นต้น

 • Blister Pad

     แผ่นงานเคลือบสารบลิสเตอร์ โดยนำไปใช้งานร่วมกับพลาสติกที่ขึ้นรูปด้วยความร้อน (Thermoformed Plastic) ตามลักษณะรูปทรงของผลิตภัณฑ์ หรือรูปทรงที่ต้องการ และมีการให้ความร้อนเพื่อปิดผนึกบริเวณขอบพลาสติกกับกระดาษ เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ขนาดเล็กในกลุ่มสินค้าอุปโภค เครื่องเขียน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ซึ่งสามารถมองเห็นสินค้าภายในได้อย่างชัดเจน

 • ปั๊มฟอยด์แบบร้อน

         เทคนิคการปั้มฟอล์ยบนกล่องเฉพาะพื้นที่ด้วยความร้อน ซึ่งอาจจะเป็นบริเวณชื่อสินค้า หรือจุดเด่นของบรรจุภัณฑ์ เพื่อเพิ่มความสวยงามให้กับบรรจุภัณฑ์ฟอล์ยมีสีสันต่าง ๆ มากมาย ทั้งเงิน ทอง ฟ้า ชมพู หรือสีอื่น ๆ โดยสามารถเลือกให้เหมาะสมกับกราฟิกของบรรจุภัณฑ์ เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการให้บรรจุภัณฑ์โดดเด่น สวยงาม หรือต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เช่น สินค้าพรีเมียม สินค้าสำหรับเป็นชุดของขวัญ เป็นต้น

Register Form
Ganeral
Company