สินค้า บรรจุภัณฑ์

Back
  • บรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารโดยตรง

         บรรจุภัณฑ์สำหรับสัมผัสอาหาร เครื่องสำอาง และยา โดยตรง มีการใช้กระดาษที่ได้รับการรับรองโดย FDA (U.S. Food and Drug Administration) ซึ่งไม่ผ่านกระบวนการฟอกขาว และปราศจากสารเรืองแสง กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์นี้อยู่ภายในโรงงานภายใต้แนวคิด "Hygiene and Clean Factory" ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน BRC/IoP Packaging : High hygiene risk category ทำให้มั่นใจได้ว่าบรรจุภัณฑ์นี้สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

  • บรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารโดยตรง

         บรรจุภัณฑ์สำหรับสัมผัสอาหาร เครื่องสำอาง และยา โดยตรง มีการใช้กระดาษที่ได้รับการรับรองโดย FDA (U.S. Food and Drug Administration) ซึ่งไม่ผ่านกระบวนการฟอกขาว และปราศจากสารเรืองแสง กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์นี้อยู่ภายในโรงงานภายใต้แนวคิด "Hygiene and Clean Factory" ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน BRC/IoP Packaging : High hygiene risk category ทำให้มั่นใจได้ว่าบรรจุภัณฑ์นี้สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

  • บรรจุภัณฑ์สัมผัสอาหารโดยตรง

          บรรจุภัณฑ์สำหรับสัมผัสอาหาร เครื่องสำอาง และยา โดยตรง มีการใช้กระดาษที่ได้รับการรับรองโดย FDA (U.S. Food and Drug Administration) ซึ่งไม่ผ่านกระบวนการฟอกขาว และปราศจากสารเรืองแสง กระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์นี้อยู่ภายในโรงงานภายใต้แนวคิด "Hygiene and Clean Factory" ซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน BRC/IoP Packaging : High hygiene risk category ทำให้มั่นใจได้ว่าบรรจุภัณฑ์นี้สามารถสัมผัสอาหารได้โดยตรง และไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

Register Form
Ganeral
Company