สินค้า บรรจุภัณฑ์

Back
 • กระดาษเคลือบแป้ง (หน้าขาวหลังเทา)

     กระดาษกล่องขาวเคลือบหลังเทา หรือที่รู้จักกันในนามกระดาษกล่องแป้ง ผิวหน้าเรียบขาว รับหมึกพิมพ์ได้ดี เหมาะสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องทั่วไป เช่น กล่องยาสีฟัน กล่องใส่อาหารแบบไม่สัมผัสโดยตรง กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น มีแกรมกระดาษหรือค่าน้ำหนักมาตรฐานหลากหลายให้สามารถเลือกใช้ได้

 • กระดาษอาร์ตการ์ด

        กระดาษหน้าเดียวหรือหลายชั้น มีสีขาวทั้งสองด้าน โดยผิวหน้าเรียบขาว รับหมึกพิมพ์ได้ดี ด้านหลังมีผิวขาว มีความแข็งแรงสูง เหมาะสำหรับการผลิตบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการคุณภาพงานพิมพ์สูง และให้สินค้าดูสะอาด เช่น กล่องบรรจุอาหารแบบไม่สัมผัสโดยตรง กล่องเครื่องสำอาง กล่องยา เป็นต้น

 • กระดาษลูกฟูก

        กล่องกระดาษลูกฟูกพิมพ์ระบบออฟเซ็ต สามารถเพิ่มความแข็งแรงให้กับกล่องด้วยการใช้กระดาษลอนลูกฟูก ซึ่งมีลอนลูกฟูกหลายขนาด ได้แก่ ลอน F, E, B, C, A และ B/C รวมทั้งมีการพิมพ์ด้วยระบบออฟเซ็ต จึงทำให้กล่องมีทั้งความสวยงาม และความแข็งแรง เหมาะสำหรับสินค้าที่มีน้ำหนักมาก หรือสินค้าที่ต้องการความคุ้มครองอย่างมาก และต้องการสื่อถึงภาพลักษณ์ที่สวยงามด้วย เช่น กล่องเครื่องใช้ไฟฟ้า กล่องใส่ผลไม้ เป็นต้น

 • กระดาษเคลือบฟิล์มโลหะ

        กล่องกระดาษเคลือบฟิล์มเมทัลไลซ์ มีความแวววาว (Sparkle effect) เหมาะสำหรับสินค้าที่ต้องการให้ภาพลักษณ์ดูทันสมัย โดดเด่น สวยงาม หรือต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า เช่น สินค้าพรีเมียม สินค้าชุดของขวัญ สินค้าใหม่ที่ต้องการออกตลาด เป็นต้น

 • พลาสติก

       กล่องพลาสติก ผลิตจากแผ่นพลาสติกได้หลายประเภท เช่น PET (Polyester), PP (Polypropylene), PVC (Polyvinyl Chloride) เป็นต้น มีลักษณะเด่น คือมีความใส สามารถมองเห็นสินค้าที่บรรจุภายในได้ชัดเจน สามารถใช้ร่วมกับวัสดุประเภทอื่นด้วย เช่น กระดาษเคลือบฟิล์มเมทัลไลซ์ กระดาษเคลือบแป้ง เป็นต้น กล่องพลาสติกนี้เหมาะสำหรับสินค้าพรีเมียม สินค้าที่ต้องการให้ภาพลักษณ์ดูทันสมัย หรือบรรจุภัณฑ์ที่ต้องการโชว์สินค้าภายใน

Register Form
Ganeral
Company